Μάθημα 2: Τα 10 Σημαντικά Θέματα των Ιαπωνικών

  Τα ιαπωνικά (Nihongo 日本語, επίσημα Nippongo 日本語), μιλούνται από περισσότερα από 130 εκατομμύρια ανθρώπους και είναι η ένατη πιο μιλουμένη γλώσσα στον κόσμο! Η Ιαπωνία ονομάζεται "Nippon" σε τυπικά πλαίσια και "Nihon" υπό κανονικές συνθήκες. Και οι δύο ονομασίες είναι γραμμένες ως 日本. Η Ιαπωνία λέγεται ότι ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Jimmu (神 武天皇 Jinmu Ten'nou) στις 11 Φεβρουαρίου του 660 π.Χ. Η ιαπωνική σημαία ονομάζεται Hinomaru 日の丸 (περίγραμμα του ήλιου).

     Υπάρχουν δέκα σημαντικά θέματα των ιαπωνικών που καθορίζουν πώς η γλώσσα λειτουργεί συνολικά. Εάν κρατάτε αυτά τα σημεία κατά νου, ενώ μαθένετε ιαπωνικά, θα βοηθηθείτε πολύ!

I: Σειρά των λέξεων

   Τα ιαπωνικά είναι μία γλώσσα με σειρά λέξεων "Υποκείμενο-Αντικείμενο-Ρήμα (SOV)": το υποκείμενο ακολουθείται από το αντικείμενο και στη συνέχεια από το ρήμα. Έτσι, ποτέ μην υποθέσετε ότι τα πράγματα λέγονται με τον ίδιο τρόπο στα αγγλικά και τα ιαπωνικά!

Υποκείμενο (S): Το πρόσωπο/πράγμα της συζήτησης σε μια πρόταση.
Αντικείμενο (O): Το πρόσωπο/πράγμα στο οποίο απευθύνεται μια δράση.
Ρήμα (V): Η ενέργεια ή κατάσταση της ύπαρξης.


    Το υποκείμενο και το αντικείμενο μπορούν να παραλειφθούν, μια πρόταση που χρειάζεται μόνο ένα ρήμα. Όταν μια πρόταση είναι κάτι περισσότερο από ένα ρήμα, τα μόρια ταιριάζουν με τα άλλα πράγματα της πρότασης και πηγαίνουν μετά από αυτό που τροποποιούν. Έτσι, έχουμε τις ακόλουθες βασικές σειρές λέξεων: SPO(P)V, OPSPV, SPV, O(P)V, και V.

SPOPV
Ιαπωνικό Πρωτότυπο: 私は海で泳ぎました。
Λατινικοποίηση: Watashi wa umi de oyogimashita.
Κυριολεκτικά: Εγώ οκεανό στον κολύμβησα.
Μετάφραση: Εγώ κολύμβησα στον οκεανό.

SPOV
Ιαπωνικό Πρωτότυπο: 私は日本人です。
Λατινικοποίηση: Watashi wa Nihonjin desu
Κυριολεκτικά: Όσο για μένα, ιάπωνας είμαι.
Μετάφραση: Εγώ είμαι ιάπωνας.

OPV
Ιαπωνικό Πρωτότυπο: ボールを投げました。
Λατινικοποίηση: Booru wo nagemashita.
Κυριολεκτικά: Μπάλα πέταξα.
Μετάφραση: Πέταξα την μπάλα.

V
Ιαπωνικό Πρωτότυπο: 歌いました。
Λατινικοποίηση: Utaimashita.
Κυριολεκτικά: Τραγούδησα.
Μετάφραση: Τραγούδησα.

II: Από τα σημαντικά στα πιο ασήμαντα

  Στα ιαπωνικά τα πιο σημαντικά πράγματα γράφονται πρώτα σε μια πρόταση. Αυτός είναι ο λόγος που τα ρήματα πάνε στο τέλος και γιατί οι εξαρτημένες προτάσεις (μέρη μιας φράσης που δεν μπορεί να ειπωθεί μόνο) μπαίνουν πριν από τις ανεξάρτητες προτάσεις (πλήρεις προτάσεις). Αυτός είναι και ο λόγος που το επίθετο έρχεται πριν από το όνομά κάποιου. Ωστόσο, οι ξένες φράσεις ενσωματώνονται με τη σειρά των λέξεων της γλώσσας αυτής. Αν το ρήμα είναι το πιο σημαντικό πράγμα, η πρόταση μπορεί να αναστραφεί.

藤原花子
Fujiwara Hanako
Hanako Fujiwara

ヒラリー・クリントン
Hirarii Kurinton
Hillary Clinton

Σημείωση: Ένα nakaguro “ ・” τοποθετείται ανάμεσα σε δύο ξένες λέξεις.

ΙΙΙ: Καταλήξεις και Βάσεις

     Οι καταλήξεις αποδίδουν στις βάσεις κλιτικών μερών του λόγου για σύζευξη. Οι έξι βάσεις θα συζητηθούν στο Μάθημα 8. Θα γίνετε πολύ εξοικειωμένοι με αυτά. Ακόμα κι αν δεν ξέρετε τι είναι αυτές οι βάσεις, ούτε το πώς θα χρησιμοποιηθούν, θα ήταν προς όφελός σας να ξέρετε ότι υπάρχουν, έτσι ώστε η σύζευξη δεν θα είναι ένα μεγάλο σοκ για εσάς.

IV: Μέρη του Λόγου

  Τα ιαπωνικά στηρίζονται πολύ στο κομμάτι της ομιλίας και των συμφραζόμενων για τη διάκριση των ομόφωνων. Υπάρχουν 11 μέρη του λόγου (hinshi 品詞) και είναι είτε ανεξάρτητα (Jiritsugo 自立語) είτε εξαρτημένα (Fuzokugo 付属語) και είτε κλιτά (μπορούν να κλιθούν) ή μη-κλιτά. Τα Jiritsugo γίνονται αντιληπτά από αυτά τα ίδια, ενώ τα Fuzokugo δεν μπορούν.

 
 品詞
 Λειτουργία
Μάθημα(τα)
Ουσιατικά
 名詞 
Meishi

Ένα άτομο, μέρος, ή πράγμα. 
 5, 91-96
 Αντωνυμίες
 代名詞 
Daimeishi

 Εγώ, εσύ, αυτός, κτλ.
 5
Ρήματα
 動詞 
Doushi

 Μια ενέργεια ή διαδικασία.
 8, 13, 16, 17
Επίθετα
 形容詞 
Keiyoushi

 Δείχνουν μια κατάσταση.
 11
Επιθετικά Ρήματα
 形容動詞 Keiyoudoushi
 Δείχνουν μια κατάσταση.
 11
Μόρια
 助詞 
Joshi

 Σημείωση γραμματικών λειτουργειών
 9-10, 12, 14-15, 18, 21-28, 44, 47, 54, 56-59, 85-88, 111
Ρήματα Θέλησης
 助動詞 
Jodoushi

 Τροποποιήσεις ρημάτων
 8, 13, 39, 61, 64-67,112
Επιφωνήματα
 感動詞 
Kandoushi

Έκφραση συναισθημάτων
 114
Σύνδεσμοι
 接続詞
 Setsuzokushi

Σύνδεση προτάσεων
 46
Προσδιορισμοί
 連体詞 
Rentaishi

 Τροποποίηση ουσιαστικών
 45
Επιρρήματα
 副詞 
Fukushi 

 Τροποποίηση ρημάτων/επιθέτων.
 19, 96-97

Σημείωση: Μόνο τα μόρια και τα βοηθητικά ρήματα είναι εξαρτημένα. Μόνο τα ρήματα, επίθετα, ρήματα επιθετικός και βοηθητικά ρήματα κλίνονται.

 Τα μόρια δείχνουν τις γραμματικές λειτουργίες. Είναι πιο κοντά στις αγγλικές προθέσεις, αλλά πάντα μπαίνουν μετά από αυτό που προσδιορίζουν. Υπάρχουν έξι είδη μορίων, και πολλά βρίσκονται σε περισσότερες από μία κατηγορίες, ανάλογα με την κατάσταση.

Πτωτικά
 格助詞
 Kωτικάakujoshi

 Δείχνουν σχέση ανάμεσα σε αυτό που τονίζουν και την πρόταση.
Δεσμευτικά
 係助詞
 Kakarijoshi

 Δείχουν έμφαση σε κάτι.
Συνδετικά
 接続助詞
 Setsuzoku joshi

 Δείχνουν σχέση με τις δευτερεύουσες προτάσεις.
Τελικά
 終助詞
 Shuujoshi

 Δείχνουν κάπως σαν έμφαση στο τέλος μιας πρότασης. 
Επιρρηματικά
 副助詞 
 Fukujoshi

 Εάν μεταφρασττούν σαν επιρρήματα, δείχνουν μια αναλογία/περιορισμός .
Επιφωνηματικά
 間投助詞 
Kantou joshi

 Δείχνουν μεγάλο θαυμασμό.

Σημείωση: Θα μελετήσουμε πάντα την ταξινόμηση ενός μορίου για κάθε χρήση. Τα δεσμευτικά μόρια είναι ουσιαστικά επιρρηματικά σωματίδια και τα επιφωνηματικά είναι τελικά μόρια. 

V: Λεξιλόγιο

  Υπάρχουν τρεις πηγές λέξεων στα ιαπωνικά. Οι σινο-ιαπωνικές λέξεις προέρχονται από τις κινεζικές αναγνώσεις των Kanji. Περίπου το 60% των ιαπωνικών λέξεων αποτελούνται από τις σινο-ιαπωνικές λέξεις. Οι εγγενής λέξεις συνθέτουν το αρχικό λεξιλόγιο των ιαπωνικών. Παρά το γεγονός ότι κατέχουν μόνο το 30% του λεξιλογίου της γλώσσας, είναι μακράν η πιο συχνές στη συνομιλία. Η κλίση και η γραμματική είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου αποτελούμενη από τις ιαπωνικές εγγενείς λέξεις. Οι ξένες λέξεις είναι λέξεις που θεσπίστηκαν πρόσφατα στα ιαπωνικά από τις σύγχρονες γλώσσες.

Σινο-ιαπωνικές
Λατινικοποίηση
Σημασία
Εγγενείς
Λατ.
Σημασία
Ξένες(δαν.)
Λατ.
Σημασία
 感情
 Kanjou
Συναίσθημα
 
 Kawa
Ποταμός
 ケーキ
 Keeki
Τούρτα
 観測
 Kansoku
Παρατήρηση
 
 Kumo
Σύννεφο
 ホース
 Hoosu
Μάνικα
 注意
 Chuui
Προειδοποίηση
 
 Nami
Κύμα
 ズボン
 Zubon
Παντελόνι
 活動
 Katsudou
Ενέργεια
 
 Ue
Πάνω
 コーヒー
 Koohii
Καφές
 
 Hon
Βιβλίο
 
 Hako
Κουτί
 ドア
 Doa
Πόρτα

VI: Ευγένεια και Διάλεκτοι

  Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα ομιλίας στην ιαπωνική: Χυδαία (Zokugo 俗語), Απλή (Joutaigo 常体語), Ευγενική (Teineigo 丁寧語), και Τιμητική (Keigo 敬語). Πολλά πράγματα αλλάζουν ανάλογα με την διατύπωση. Η ευγένεια καθορίζεται από τη σχέση μεταξύ του ομιλητή και ακροατή. Οι σεβάσμιες και ταπεινές γραμματικές μορφές είναι αναμφισβήτητα τα πιο δύσκολα πράγματα στα ιαπωνικά, και έτσι θα πρέπει να εξεταστούν αργότερα. Οι ευγενικές εκφράσεις δείχνουν σεβασμό, έτσι ώστε η γέφυρα μεταξύ της ευγενικής ομιλίας και της καθημερινής ομιλίας να καθορίζονται από οικειότητα. Όπως σχέσεις γίνονται πιο οικείες, οι ομιλητές θα μιλήσουν ο ένας στον άλλο με ένα μίγμα από αυτά τα διάφορα επίπεδα. Η γέφυρα μεταξύ καθημερινής και χυδαίας ομιλίας είναι θολή. Θα πάρετε σταδιακά την αίσθηση για το πώς χρησιμοποιούνται τα επίπεδα ομιλίας.

 Τα ιαπωνικά έχουν πολλές διαλέκτους οι οποίες διαφέρουν στην κλίση, πώς εκφράζεται η ευγένεια, η προφορά τονισμού, και το λεξιλόγιο. Ως αρχάριος, θα πρέπει να μάθετε μόνο την πρότυπη γλώσσα και εκεί το IMABI θα επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο, με σημαντικές διαλεκτικές παρατηρήσεις που θα διατυπωθούν καθώς προχωράμε.

Σημείωση: Οι διάλεκτοι θα συζητηθούν με πολλή λεπτομέρεια στο IMABI IV Μέρος II.

VII: Άρθρα, αριθμοί και γένη

  Τα άρθρα “ένας”, “μία”, “ένα”, “ο”, “η” και “το” δεν υπάρχουν στα ιαπωνικά. Τα ιαπωνικά ουσιαστικά δεν διαθέτουν αριθμό: δεν υπάρχει διάκριση ενικού και πληθυντικού. Υπάρχουν επιθέματα στον πληθυντικό, αλλά λειτουργούν πολύ διαφορετικά. Τα ιαπωνικά ουσιαστικά δεν έχουν γραμματικό γένος. Ωστόσο, υπάρχουν λέξεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από άνδρες ή γυναίκες. Αυτές οι διαφορές μεταξύ των φύλων θα γίνονται, αλλά θα υπάρχει πάντα μια σημείωση σχετικά με τον προσανατολισμό του φύλου, όταν είναι απαραίτητο.

VIII: Σύστημα Γραφής

 Το γράψιμο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στα ιαπωνικά. Υπάρχουν βασικά τέσσερα διαφορετικά συστήματα γραφής που χρησιμοποιούνται για να γράφτούν οι λέξεις στα ιαπωνικά: Τα Kanji, η Katakana, η Hiragana, και τα αγγλικά γράμματα.

 Οι κινεζικοί χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται για την ιαπωνική ονομάζονται Kanji 漢字 (Μάθημα 4) και είναι εξαιρετικά σημαντικά για την ορθογραφία των ιαπωνικών. Υπάρχουν 2.136 χαρακτήρες γενικής χρήσης που είναι απαραίτητα για την παιδεία, αλλά δεν πρέπει να βιαστούμε να τα μάθουμε όλα αυτά. Οι ιαπωνικές συλλαβές, ακόμα και αγγλικά γράμματα σε ένα μικρό βαθμό, χρησιμοποιούνται επίσης στα Kanji. Αυτοί δεν είναι οι μόνοι χαρακτήρες που θα συναντήσετε. Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν 3.000 + Kanji. Δεν υπάρχει ένας αριθμός των Kanji που χρησιμοποιούνται για τα ιαπωνικά, αλλά 7.000 χαρακτήρες + μπορούν να εφαρμοστούν. Η ανάγνωση Kanji είναι ένα πραγματικά δύσκολο εγχείρημα, όπως πολλά Kanji έχουν περισσότερες από δύο αναγνώσεις  και υπάρχουν επίσης πολλές εξαιρετικές αναγνώσεις (=που αποτελούν εξαίρεση). Το να μάθετε πώς να διαβάσετε και να γράφετε Kanji θα είναι δύσκολο στην αρχή, αλλά θα τα καταφέρετε στο τέλος.

IX: Ιδιότητες: Συναίσθημα και ήχος

  Τα ιαπωνικά εκφράζουν συχνά τα συναισθήματά διαφορετικά από τα αγγλικά. Θα ανακαλύψετε ότι δεν μπορείτε να περιγράψετε τα συναισθήματα ή την κατάσταση κάποιου άλλου, όπως θα κάνατε και με τον εαυτό σας. Μικρές λέξεις που ονομάζονται Γκόμπι και μπαίνουν στο τέλος των προτάσεων για να προσθέσετε συγκίνηση. Για παράδειγμα, το “yo” είναι σαν ένα θαυμαστικό και το “ne” είναι κάτι σαν "έτσι δεν είναι;". Ο τόνος της φωνής αντανακλά τη διάθεσή σας. Αν ήταν να φωνάξετε σε κάποιον, θα ενώνατε συγκινησιακά μοτίβα με εχθρική γλώσσα του σώματος για να εκφράσετε το θυμό σας.

  Κάθε morae μιλιέται με το ίδιο χρονικό διάστημα. Όταν ο τόνος δεν μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ένα ομόφωνο με σιγουριά, τα συμφραζόμενα θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε.

Πίνακας τυχαίων λέξεων (10)

 Χώμα

 土

 Tsuchi

 Δασάκι

 林

 Hayashi

 Δύναμη

 力

 Chikara

 Χρώμα

 色

 Iro

 Ουράνιο τόξο

 虹

 Niji

 Βασιλιάς

 王

 Ou

 Λεφτά

 お金

 Okane

 Δάσος

 森

 Mori

 Αριστερά

 左

 Hidari

 Πάνω

 上

 Ue

X: Στίξη

  Ελαφρώς τροποποιημένά σημεία στίξης χρησιμοποιούνται σε σχέση με τα αγγλικά. Σε αντίθεση με τα αγγλικά, δεν υπάρχουν κενά ανάμεσα στις λέξεις. Δεύτερον, όλοι οι χαρακτήρες και τα σημεία στίξης γράφονται με την ίδια ποσότητα χώρου. Παρακάτω είναι μια λίστα με όλα τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης στα ιαπωνικά.

 
 読点 Touten
Ένα κώμα δηλώνει παύση στην ομιλία .
 
 句点 Kuten
Τελειώνει μια ολόκληρη πρόταση-- η ιαπωνική περίοδος. 
 
 波ダッシュ Nami dasshu
"Από..μέχρι..."; μπορεί επίσης να επιμηκήνει ένα ήχο για να δώσει έμφαση. 
 
 感嘆符 Kantanfu
Ένα θαυμαστικό δηλώνει μεγάλο θαυμασμό.
 
 疑問符 Gimonfu
Ένα ερωτηματικό τονίζει μια ερώτηση εμφατικά.
 ※
 米印 Komejirushi
Απευθύνεται σε μια σημείωση, αναφορά, ή παράλειψη.
 
 Shime
Χρησιμοποιείται για το κλεισιμο ενός γράμματος.

Δείτε το Μάθημα 124 για την πλήρη κάλυψη των σημείων στίξης.

Σημείωση: Θα συνεχίσετε να γράφετε στην επόμενη γραμμή αν τελειώσετε τη σύνταξη μιας λέξης ή όχι. Το κείμενο μπορεί να πάει από αριστερά προς τα δεξιά και προς τα κάτω (yokogaki 横書き) ή κάτω από τα δεξιά προς τα αριστερά (tategaki 縦書き).

私は、このものが好きです。
Watashi wa, kono mono ga suki desu.
Μ' αρέσει αυτό το πράγμα.

 :注意
※:Chuui
*:Προειδοποίηση

あ~
A~.

そうですよ~。
Sou desu yo~.
Έτσι είναι!

何?
Nani?
Τι;

はい!
Hai!
Ναι!