Μάθημα 1: Προφορά

      Αν και το να ακούγεστε σαν ένας ντόπιος ομιλιτής της ιαπωνικής θα πάρει λίγο χρόνο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να μελετήσετε στα ιαπωνικά είναι η προφορά. Λατινικοί χαρακτήρες θα χρησιμοποιηθούν για την γραφή των ιαπωνικών λέξεων μέσα από αυτό το μάθημα, αλλά και η ιαπωνική γραφή θα περιλαμβάνεται για μελλοντική παραπομπή. Aς αρχίσει τώρα η εκμάθηση ιαπωνικών.

Φωνήεντα

   Τα ιαπωνικά έχουν μόνο 5 φωνήεντα: τα “a”, “i”, “u”, “e”, και το “o”. Τα φωνήεντα προφέρονται πάντα σαν τις ακόλουθες ελληνικές εκτιμήσεις.

 A Σαν το “α” στη λέξη "άντρας". Ta (αγρός)
 I

 Σαν το “ι” στη λέξη “τυρί”.

 Ki (δένδρο)
 U Σαν το “ου” στη λέξη “ουρανός”. Uta (τραγούδι)
 E Σαν το “ε” στη λέξη “έλεγχος”. E (ζωγραφιά)
 O

Σαν το “ο” στη λέξη “όμως”.

 Oka (λόφος)

       Η ιαπωνική μονάδα του ήχου είναι το mora. Τα morae είναι μονάδες του ήχου ίσες σε μήκος. Το μήκος ενός ήχου είναι κρίσιμος για την προφορά. Τα ιαπωνικά φωνήεντα προφέρονται καθαρά και απότομα. Τα ιαπωνικά φωνήεντα έχουν αγνή προφορά: το καθένα έχει μία ιδιότητα. Τα ιαπωνικά φωνήεντα έχουν ζωηρή προφορά. Τα διπλά φωνήεντα έχουν διπλάσιο μήκος από τα απλά συνθετικά τους.

Λέξεις με μόνο φωνήεντα    

        Υπάρχουν αρκετές ιαπωνικές λέξεις που φτιάχνονται από απλά φωνήεντα. Τα φωνήεντα δίπλα από αυτά προφέρονται ξεχωριστά. Για αυτό, σιγουρευτείτε πως προφέρετε κάθε φωνήεν ξεχωριστά. Κάθε φωνήεν είναι ένα απλό mora.

 
 Ai
Αγάπη
 
 Ai

Λουλακί

 会う
 Au
Συναντώ
 いい
 Ii
 Καλός
 いいえ
 Iie
 Όχι
 
 Ie
 Σπίτι
 
 Ue
 Πάνω
 
 E
Ζωγραφιά
 
 Uo
 Ψάρι
 
 O
Ουρά

Ο τονισμός αποφασίζει μεταξύ δύο ομοφώνων. Για παράδειγμα, "ai" σημαίνει "αγάπη" όταν ο τόνος είναι στο πρώτο mora, αλλά σημαίνει "μπλε λουλάκι" όταν ο τόνος είναι στο δεύτερο. Να ακούτε και να προσέχετε τον τονισμό.

Εξαίρεση: Το “I” και το “u” φτιάχνουν το "yuu" στο ρήμα "iu" και σημαίνει "λέω". Το E και το i όμως συχνά δημιουργούν ένα μακρύ “e”. Το “O” και το “u” σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούν ένα μακρύ “o” (αργότερα ε αυτό το μάθημα).

Μακρά φωνήεντα

        Τα μακρά φωνήεντα έχουν δύο morae. Στα αγγλικά, το να προφέρει κανείς ένα φωνήεν μακρύ δεν αλλάζει τη σημασία μιας λέξης, αλλά στα ιαπωνικά αυτό δεν ισχύει. Τα ιαπωνικά έχουν πολλά ομόφωνα. Έτσι, ενώ το να ακούει κανείς τη διαφορά ανάμεσα στα σύντομα και τα μακρά φωνήεντα ίσως είναι δύσκολο, οι ντόπιοι ίσως δεν καταλάβουν τι λέτε εάν τα μπερδέψετε. Γι' αυτό, να προσέχετε.

"E+I" & "O+U"

       Το "E+i" συχνά προφέρεται ως ένα μακρό “e“ σε λέξεις που προέρχονται τις κινέζικες ερμηνίες των Kanji (Κινέζικοι χαρακτήρες στην ιαπωνική γραφή). Μπορεί ακόμη να προφερθεί ως "eh-i", ειδικά σε ένα τραγούδι. Το "E+e" σε λέξεις είναι απλά ένα μαρό “e”, και αυτές οι λέξεις δεν έχουν Κινέζικη καταγωγή.

     Το "O+u" Εκπροσωπεί ένα μακρό “ο” στις περισσότερες λέξεις. Βρίσκεται στις κινέζικες ερμηνίες των Kanji και στα επιρρήματα. Για παράδειγμα, ο βασιλιάς είναι “王” (ou), αλλά προφέρεται σαν ένα μακρό “o” (oo). Εάν η κατάληξη -u βρίσκεται στο τέλος ενός ρήματος και το "o" είναι απλά πριν από αυτό, ή εάν τα φωνηεντα είναι ερμηνίες από διαφορετικά Kanji το ένα δίπλα στ' άλλο, τότε προφέρονται ξεχωριστά. Για παράδειγμα, 負う προφέρεται o-u και σημαίνει "κουβαλώ". Το "O-o" χρησιμοποιήται μόνο σε ντόπιες ιαπωνικές λέξεις. Το δεύτερο “ο” προφερόταν αρχικά είτε “ho” είτε “wo”. Για παράδειγμα, 大きい (ookii) σημαίνει "μεγάλος/ -η/ -ο".

 Αντίθεση προφοράς

 おばさん Oba-san (θεία) VS  おばあさん Obaa-san (γιαγιά)
 世界 Sekai (κόσμος) 
 VS 政界Seikai (πολιτικός κόσμος)
 胃、意 I (στομάχι; μυαλό) VS いい Ii (καλός/ -ή/ -ό)
 Kame (χελώνα)
 VS  加盟 Kamei (συνεταιρισμός)
 ここ Koko (εδώ)
 VS 高校 Koukou (λύκειο)
 九、苦 Ku (εννιά; ταλαιπωρία)
 VS Kuu (χώρος)
 鳥 Tori (πουλί) VS 通り Toori (λεωφόρος)
 So (απόγονος) VS そう Sou (έτσι/λοιπόν)
 E (εικόνα) VS ええ Ee (ναι)
 Kuki (κοτσάνι φυτού) VS 空気 Kuuki (αέρας)

 

Άφωνα φωνήεντα

       Τα φωνήεντα “i” και “u“ μπορεί να είναι άφωνα ανάμεσα ή και μετά από τα φωνήεντα k, s, sh, t, ch, ts, h, f, και p. Είναι επίσης πιθανό να ακούγονται πιο σιωπηλά όσο πιο γρήγορα μιλα κανείς. Το “u” στο ρήμα desu です (συνδετικό ρήμα με ευγενικό χαρακτήρα) and το -masu (κατάληξη ρημάτων με ευγενικό χαρακτήρα) συχνά ακούγεται παραλειπόμενο. Για παράδειγμα, το καλημέρα "ohayou gozaimasu おはようございます" ακούγεται σαν "o-ha-yo-o go-za-i-ma-s".

Σημείωση: Δεν παραλείπουν όλοι οι ομιλητές της ιαπωνικής τα φωνήεντα “i” και “u” έτσι.

Κανονική ιαπωνική προφορά τονισμού

   Τα ιαπωνικά είναι μια γλώσσα τονική. Κάθε ήχος έχει την ίδια ποσότητα τόνου (stress). Οι λέξεις συχνά ξεχωρίζονται με το βάθος ενός ήχου (pitch). Σε αντίθεση με τα αγγλικά, όπου οι τονισμένες συλλαβές τονίζονται και προφέρονται πιο δυνατά και μακρά, ένα ιαπωνικό τονισμένο mora αλλάζει σε τόνο (pitch). Για παράδειγμα, η λέξη “ame” σημαίνει "βροχή" όταν ο ψιλός τόνος είναι στο πρώτο mora αλλά σημαίνει "ζαχαρωτό" όταν είναι στο δεύτερο mora. Αν και η προφορά τονισμού pitch-accent διαφέρει συνειδητά σε κάθε περιοχή, το να κατανοήσουμε τα βασικά του τονισμού στα ιαπωνικά θα σας βοηθήσει να ακούγεστε πιο φυσική.

     Το κανονικό ιαπωνικό σύστημα προφοράς του τονισμού έχει τέσσερις σημαντικούς κανόνες. Αυτοί οι κανόνες υπονοούν ότι άλλα στοιχεία, όπως τα μόρια (μικρές λεξούλες που μαρκάρουν γραμματικές λειτουργείες όπως το ga [που μαρκάρει το υποκείμενο/θέμα] και το wo [που μαρκάρει το άμεσο αντικείμενο]) είναι ένα μέρος μιας λέξης.

 1
 Atamadaka-gata
Αρχίζει με ψιλό τόνο, πέφτει ξαφνικά, και τότε χαμηλώνει σταδιακά .
 H(L...)
 \_
 2
 Nakadaka-gata
Η έμφαση είναι σε ένα ήχο εκτός από το πρώτο ή το τελευταίο. Όταν ο τόνος αυξάνεται, φθάνει στο ανώτατο όριο, τότε πέφτει ξαφνικά. Αν είναι λέξη με δύο morae, ο τόνος θα πέσει στο eεπόμενο mora.
 LHL(L...)
 /\
 3
 Odaka-gata
 Το θέμα της λεξης έχει ψιλό τόνο. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται μέχρι να φτάσει ένα επισυναπτόμενο στοιχείο όπως ένα μόριο.
 LHH(L)
 / ̄(\)
 4
 Heiban-gata
 Επίπεδος τόνος, εάν η λέξη δεν έχει ψιλό τόνο, τότε αυξάνεται από την αρχή μέχρι το τέλος.
 LH(H)
 / ̄( ̄)

    Η προφορά του τονισμού είναι το λιγότερο σημαντικό στοιχείο των ιαπωνικών, αφού απαιτήται αυστηρή απομνημόνευση. Ο τόνος γίνεται πιο περίπλοκος και μπερδεμένος να μελετηθεί αν σκεφτείτε τους συνδυασμούς και τις καταλήξεις. Εάν μιμηθείτε άλλους ομιλητές, θα είτε μια χαρά. Πηγαίνετε σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, όπως την www.nhk.or.jp, όπου οι συνήθης προφορά του τόνου χρησιμοποιείται, για πρακτική.

     Παρακάτω είναι ομόφωνες λέξεις που διαφέρουν στον τόνο στα ιαπωνικά. Εδώ μπορείτε να ακούσετε κάποιες από αυτές τις διαφορές.

  Rule 1
 Rule 2
 Rule 3
 Rule 4
 háshì (καλαμάκια φαγητού)
 hàshí (γέφυρα)
 
 hashi (άκρη)
 ímà (τώρα)
 居間 ìmá (καθιστικό)
 
 
 カキ kákì (στρείδι)
 kàkí (φράχτης)
 
 kaki (λωτός)
 ámè (βροχή)
 
 
 ame (ζαχαρωτό)
 ásà (πρωί)
 àsá (κάνναβη)
 
 
 káràsu (κοράκι)
 tàmágò (αβγό)
 otoko (άντρας)
 大人 otona (ενήλικας)

 

Σύμφωνα

 

Αυτά είναι τα ιαπωνικά σύμφωνα .

K:Το Κ είναι σαν το “κ” στη λέξη “κύμα”.

Kami

Θεός

Kami

Μαλλιά

Kami

Χαρτί

Katana

Σπαθί

Kita

Βόρειος

Kao

Πρόσωπο

Σημείωση τονισμού: “Kami” σημαίνει "Θεός/θεός" όταν το πρώτο mora τονίζεται, "μαλλιά" ή "χαρτί" όταν το δεύτερο τονίζεται.

S:Το S είναι σαν το “σ” στη λέξη "στεναχωρημένος" και προφέρεται με τη γλώσσα πίσω από τα δόντια.

Se

Πίσω

Su

Φωλιά

Asa

Πρωί

かさ

Ομπρέλα

T & D:Το T και το D προφέρονται με τη γλώσσα πίσω αό τα πάνω δόντια, όπως και το Ν.


Tana
Ράφι

Tani
Κοιλάδα

Te
Χέρι

Da
Είμαι/-σαι/-ναι κτλ

Do
βαθμός
Kado
γωνία

TS: Το “Ts” είναι σαν το ts στο "τσάντα" και προφέρεται με τη γλώσσα πίσω από τα δόντια.Το t προφέρεται!


Netsu
Ζέστη
津波
Tsunami
Τσουνάμι
熱い
Atsui
Καυτός
厚い
Atsui
Βαρύς

Σημείωση τονισμού: “Atsui” σημαίνει "καυτός" όταν ο τόνος είναι στο δεύτρο mora και "βαρύς" όταν το δεύτερο και τρίτο mora έχουν ψιλό τόνο.

Αντίθεση: Ποτέ μην μπερδεύετε το "tsu" με το "su".

貸す
Kasu (δανείζω)
勝つ
Katsu (νικώ)

Sumi (μελάνι)

Tsumi (αμ)
好き
Suki (γούστο)

Tsuki (Φεγγάρι)

H & F:Το H είναι σαν το αγγλικό “h” στο "high" πριν από τα a,e, και o. Πριν από το i και το y είναι σαν το αγγλικό “h” στο "hue". Πριν το “”u”είναι ένα αδύναμο f, που προφέρεται φυσώντας αέρα έξω από τα χείλη. Και πάλι,το “f” προφέρεται φέρνοντας τα χείλη μαζί και φυσώντας αέρα μέσα απ' αυτά.


Ha
Δόντι

Hi
Φωτιά

Ha
Φύλο

Hi
Μέρα/ήλιος

Fuyu
Χειμώνας

Hono'o
Φλόγα

Fune
Βάρκα

Haha
Μητέρα

Note: F is with other vowels in loan words.

MΤο M είναι σαν το “μ” στο “μάτι”.


Me
Μάτι

Ami
Δίχτυ

Mina
Όλοι

Nami
Κύμα

W: Το W προφέρεται χωρίς να προεξέχουν τα χείλη όπως στα αγγλικά.

 
 Kawa
Ποτάμι
 
 Awa
 φούσκα
 平和
 Heiwa
 Ειρήνη  
 Wa
 τροχός

N'N' is like m before b, p, or m, n before t or d, ng before k and g, and a nasalized vowel before vowels, y, w, s, z, or h. It's written as n' before vowels and n-sounds. It's a mora itself and it's the only consonant that can end a word and can't start a word. 

    Το N' είναι όπως το ”μ” πριν από τα b, p , ή το μ, αλλά όπως το “ν”, πριν τ α t και d, όπως το “ng” πρίν τα το k και το g, και όπως ένα ένρινο σύμφωνο πριν από τα φωνήεντα y, w, s, z, και h. Είναι γραμμένο ως n' πριν από φωνήεντα και n-ήχους. Είναι ένα mora από μόνο του και είναι το μόνο σύμφωνο που μπορεί να τερματίσει μια λέξη και δεν μπορεί να ξεκινήσει μια λέξη.


Kin
Χρυσός

Gin
Ασήμι
新聞
Shinbun

Εφημερίδα


En
Γιέν
感覚
Kankaku
Αίσθηση

Bin
Μπουκάλι

Σημείωση:. Με το να προφέρετε το n' λάθος μπορεί να σας κάνει να πείτε κάποια άλλη λέξη. Να σκεφτείτε το εξής.

禁煙Kin'en = Απαγορεύεται το κάπνισμα
記念 = Ανάμνηση
簡易 Kan'i = Ευκολία
カニKani = Καβούρι

Επιπλέον σύμφωνα με Y

Το Y ακολουθεί τα k, g, s, z, t, d, n, h, b, p, m, και το r για να δημιουργήσει τα ky, gy, sh, j, ch, j, ny, hy, by, py, my, και το ry αντίστοιχα αφαιρώντας το "i". Εκτός από τα sh, j, και ch, αυτά τα σύμφωνα χρησιμοποιούνται με τα φωνήεντα a, u, και o. Το Ry είναι το πιο δύσκολο στην προφορά.


Hyou
Ψήφος

Kyaku
Επισκέπτης

Kyuu
9

Hyaku
100

Myou
Περίεργος
病気
Byouki
Αρρώστια
今日
Kyou
Σήμερα

Κyaku
Αντίστροφο
写真
Shashin
Φωτογρ.

Shuu
Εβδομάδα

Ryuu
Δράκος

Myaku

Σφυγμός

 

G:Στο μπροστινό μέρος μιας λέξης, το g είναι πάντα σαν το γκ στο "αγκάθι". Το G μπορεί να ακούγεται σαν "ng" ή σαν "ζ" στη μέση μιας λέξης.

 映画
 Eiga
Ταινία
 
 Kage
Σκιά
 
 Go
 5
 ゴミ
 Gomi
Σκουπίδια

SH:Το Sh γίνεται με το s + i ή με y-ήχο και είναι λίγο πιο αδύναμο από το SH στην αγγλιή λέξη "She".


Shichi
7

Ushi
Αγελάδα

Ashi
Πόδι

Mushi
Έντομο

Ashi
Πόδι
(άκρο)
寿司
Sushi
Σούσι

Z:Το Ζ, όπως και στο “ζάρι”, ακούγεται μερικές φορές πιο σκληρό στο μπροστινό μέρος των λέξεων. Πριν το i προφέρεται σαν j.


Kaze
Αέρας

Kazu
Αριθμός
風邪
Kaze
Αεράκι
くず
Kuzu
Σπαταλώ

J:Το J, όπως στη λέξη τζιπ, μερικές φορές είναι πιο σκληρό στο μπροστινό μέρος της λέξης.


Ji
Χαρακτήρας
彼女
Kanojo
Αυτή
火事
Kaji
Φωτιά

Juu
10

Σημείωση: Το Kaji είναι σαν τη "φωτιά", όπως λέμε κάτι καίγεται στη φωτιά (καταστροφή).

CH: Το CΗ είναι σαν το t με i / y α κριβώς πίσω από την κορυφογραμμή του στόματος. Είναι σαν το ch στην αγγλική λέξη "chin". Έχει πάντα ένα σκληρό ήχο και ποτέ δεν ακούγεται σαν sh ή k.

お茶
Ocha
Τσάι

Chi
Αίμα

Chou
Πεταλούδα

Chi
Έδαφος

DZ & DJ: Τα DZ και DJ έχουν γίνει ως επί το πλείστον z και ι, αντιστοίχως.

千々
Chiji
Χιλιάδες
続き
Tsuzuki
Συνέχεια

N:Το Ν προφέρεται με το άκρο της γλώσσας στο πίσω μέρος των πάνω δοντιών με τα a, ε, και o αλλά ακριβώς πίσω από την κορυφογραμμή του στόματος με το i και ακριβώς πίσω από τα δόντια με u (όπως στα αγγλικά)


Na
Όνομα

Inu
Σκύλος

Ni
2

Neko
Γάτα

No
Αγρός

Ana
Τρύπα

B:Το Β είναι σαν το “μπ” στο “μπύρα”.

おば
Oba
Θεία
イブ
Ibu
Παραμονή
馬鹿
Baka
Χαζός
河馬
Kaba
Ιπποπόταμος

P:Το P είναι όπως το π στη λέξη “πάνω”. Οι περισσότερες λέξεις που αρχίζουν με p είναι από τα αγγλικά.

パパ
Papa
Μπαμπάς
葉っぱ
Happa
Φύλλο
パン
Pan
Ψωμί
プール
Puuru
Πισίνα

Y:Το Y είναι όπως και στο αγγλικό “you”.

お湯
Oyu
Ζεστό νερό

Yubi
Δάκτυλο

R:Το R γίνεται με το τίναγμα της γλώσσας κατά την κορυφογραμμή πίσω από τα πάνω δόντια.


Ari
 Μηρμύγκι

Saru
Μαϊμού

Koori
Πάγος
ビル
Biru
Κτήριο

Sara
Πιάτο

Kare
Αυτός

 Haru
Άνοιξη

Iro
Χρώμα

Σημειώσεις προφοράς: Το Biiru ビール σημαίνει μπύρα! Μην μπερδέψετε το D με το R! “Mura” σημαίνει «χωριό», αλλά “muda” σημαίνει "άχρηστος/-η/-ο".

: Το διπλασιάζει το μήκος ενός συμφώνου. Τομπορεί επίσης να παρουσιάσει μια ηχητική στάση.

失敗
Shippai
Αποτυχία
四日
Yokka
4 μέρες
キッチン
Kitchin
Κουζίνα
雑誌
Zasshi
Περιοδικό

Σημείωση: Τα n, m, w, και y δεν είναι ποτέ μακρά, και d, z, d, h, και b μόνο διπλασιάζονται στις ξένες λέξεις. Ένα διπλό CH γράφεται ως TCH.
Πρακτική σημείωση: Εξασκηθείτε λέγοντας αυτά τα λόγια. Να έχετε κάποιον ντόπιο να σας βοηθήσει.

Προηγμένη Κάλυψη: Δείτε το Μάθημα 116 για προηγμένη κάλυψη.

Τα Morae

   Τα ιαπωνικά είναι γλώσσα μοραϊκή. Κάθε Mora μιλιέται με το ίδιο χρονικό διάστημα. Το N' και το μήκος των φωνηέντων και συμφώνων είναι πολύ σημαντικά. Για παράδειγμα, το kongou 混合 (αφέψημα) έχει τέσσερα morae. Όλοι οι εγγενείς ήχοι στα ιαπωνικά εμφανίζονται παρακάτω.

 
 K
 G
 S
 Z
 T
 D
 N
 H
 B
 P
 M
 Y
 R
 W
 N'
 A
 KA
 GA
 SA
 ZA
 TA
 TA
 NA
 HA
 BA
 PA
 MA
 YA
 RA
 WA
 
 I
 KI
 GI
 SHI
 JI
 CHI
 DJI
 NI
 HI
 BI
 PI
 MI
 
 RI
 
 
 U
 KU
 GU
 SU
 ZU
 TSU
 DZU
 NU
 FU
 BU
 PU
 MU
 YU
 RU
 
 
 E
 KE
 GE
 SE
 
 TE
 DE
 NE
 HE
 BE
 PE
 ME
 
 RE
 
 
 O
 KO
 GO
 SO
 ZO
 TO
 DO
 NO
 HO
 BO
 PO
 MO
 YO
 RO
 WO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KY
 GY
 SH
 J
 CH
 DJ
 NY
 HY
 BY
 PY
 MY
 
 RY
 
 
 A
 KYA
 GYA
 SHA
 JA
 CHA
 DJA
 NYA
 HYA
 BYA
 PYA
 MYA
 
 RYA
 
 
 U
 KYU
 GYU
 SHU
 JU
 CHU
 DJU
 NYU
 HYU
 BYU
 PYU
 MYU
 
 RYU
 
 
 O
 KYO
 GYO
 SHO
 JO
 CHO
 DJO
 NYO
 HYO
 BYO
 PYO
 MYO
 
 RYO
 
 

   Υπάρχουν σίγουρα λιγότεροι ήχοι στα ιαπωνικά απ' ο,τι στα αγγλικά. Θα δείτε πώς να τους γράψετε με ιαπωνικούς χαρακτήρες στο Μάθημα 3!

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Επόμενο Μάθημα → Μάθημα 2: Τα 10 Σημαντικά Θέματα των Ιαπωνικών

Ασκήσεις

  Χρησιμοποιήστε το κείμενο για να απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις! Εάν μπορείτε να απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις, μπορείτε να σιγουρευτείτε ότι καταλάβατε το υλικό του μαθήματος. Μπορείτε να ζητήσετε τις λύσεις μέσα από το e-mail ώστε να το λύσετε πρώτα πριν πάρετε τις απαντήσεις--ή τουλάχιστον αυτό ελπίζω :)

1. Τα ιαπωνικά είνα μια γλώσσα με ______ προφορά .

A. Μοραϊκή
B. Τονική (Pitch)
C. Συλλαβική
D. Χωρίς

2. Η ιαπωνική λέξη για τα καλαμάκια φαγητού, τι κανόνα προφοράς ακολουθούν;

A. Τον κανόνα 2
B. Τον κανόνα 4
C. Τον κανόνα 1
D. Τον κανόνα 3

3.  Το μήκος των φωνηέντων στα Ιαπωνικά...

A. Ξεχωρίζει τα ομόνυμα.
B. Περιωρίζει το ηχιτικό σύστημα.
C. Is like English
D. Δεν είναι σημαντικά.

Πόσα μοράε είναι οι επόμενες λέξεις;

4. Kangae (ιδέα, σκέψη) __________
5. Wahei (ειρήνη)__________
6. Kitto (σίγουρα)___________
7. Hakken (ανακάλυψη)____________

8. Τα μακρά φωνήεντα....

A. Δεν ξεχωρίζονται από τα σύντομα
B. Σπάνια βοηθούν στην διαφοροποίηση λέξεων
C. Δυο morae.
D. Τίποτα από τα παραπάνω.

9. Πως διαφέρουν τα ιαπωνικά w και f από τα αγγλικά;

10. Η λέξη Shinbun (εφημερίδα) προφέρεται:

A. Shinbun
B. Shimbum
C. Shimbun
D. Shibun

Πίνακας τυχαίων λέξεων (10)

Μέρα / ήλιος
 Hi
 
Μήλο
 Ringo
 リンゴ
Χάρτης
 Chizu
 地図
Βάρκα
 Fune
 
Σχολείο
 Gakkou
 学校
Αμάξι
 Kuruma
 
Ήχος
 Oto
 
Γιεν (¥)
 En
 
Βροχή
 Ame
 
λουλούδι  Hana