第2課: ひらがな & カタカナ (Hiragana & Katakana)

Hiragana en Katakana worden samen Kana genoemd. Katakana is van getypte tekst afgeleid, Hiragana (het belangrijkste schrift), is van cursieve tekst afgeleid. Dit verklaart ook waarom ze er zo verschillend uitzien. Kana staan voor óf een medeklinker + klinker, óf voor een klinker, met de n’ als uitzondering.

ひらがな Hiragana

Kana worden georganiseerd in de Gojuuonzu (tabel van 50 klanken), hoewel er niet precies 50 basisklanken zijn. De basisklanken worden gemarkeerd met 清. De rest zijn verlengingen/afgeleiden. Uitleg volgt.

 清 清 清 清 清 拗 拗 拗
 あ A い I う U え E お O  ゃ YA
 ゅ YU
 ょ YO
 か KA き KI く KU  け KE こ KO きゃ KYA きゅ KYU きょ KYO
 さ SA し SHI す SU せ SE  そ SO  しゃ SHA しゅ SHU しょ SHO 
 た TA ち CHI つ TSU て TE と TO ちゃ CHA ちゅ CHU ちょ CHO
 な NA  に NI  ぬ NU  ね NE の NO  にゃ NYA にゅ NYU にょ NYO
 は HA  ひ HI  ふ FU  へ HE ほ HO  ひゃ HYA ひゅ HYU ひょ HYO
 ま MA  み MI  む MU  め ME も MO  みゃ MYA みゅ MYU みょ MYO
 や YA X ゆ YU  X よ YO    
 
 ら RA り RI る RU れ RE ろ RO りゃ RYA りゅ RYU りょ RYO
 わ WA ゐ* (W)I X ゑ* (W)E を  (W)O   
     ん N'   
 濁 濁 濁 濁 濁 濁拗 濁拗 濁拗
 が GA ぎ GI ぐ GU げ GE ご GO ぎゃ GYA ぎゅ GYU ぎょ GYO
 ざ ZA じ^ JI ず^ ZU ぜ ZE ぞ ZO じゃ JA じゅ JU じょ JO
 だ DA ぢ^ DJI づ^ DZU で DE ど DO ぢゃ DJA ぢゅ DJU ぢょ DJO
 ば BA び BI ぶ BU べ BE ぼ BO びゃ BYA びゅ BYU びょ BYO
 ぱ PA ぴ PI ぷ PU ぺ PE ぽ PO ぴゃ PYA 
 ぴゅ PYU ぴょ PYO

Tabel opmerkingen: *: Zie Katakana.    ^: Zie Yotsugana.                  X: Bestaat niet in oorspronkelijke woorden.

1. ぢゃ, ぢゅ, & ぢょ worden normaal uitgesproken als ja, ju en jo en worden vervangen door じゃ, じゅ, & じょ.

2. を wordt normaal gesproken als "o". Sommige mensen spreken het nog steeds uit als "wo", vooral in zang. Het wordt eigenlijk alleen gebruikt om het []partikel wo te schrijven.

3.  ん kan geen woord beginnen in Standaard Japans en is de enige medeklinker waarmee woorden kunnen eindigen.

4. っ maakt een dubbele medeklinker.

せいおん (清音) zijn basisklankenだくおん (濁音) zijn “uitgesproken” klanken (gemaakt door de stembanden van de larynx –het strottenhoofd- te laten trillen), せいおん + “(de だくてん・にごり) of (de はんだくてん).  ようおん (拗音) zijn gepalataliseerde klanken (klanken die gevormd worden in het palatum -gehemelte-), uitgesproken of stil, en worden geschreven met kleine ャ, ュ, of ョ bij een i-kolom klank.

Oefening (1): Deze oefening moet je met de hand doen. Denk niet dat je al deze karakters al in je hoofd geprent moet hebben. Gebruik gewoon de tabellen van deze les om je te helpen de oefeningen te doen.

Onderdeel I: Verander de volgende woorden in Romaji in ひらがな.

1. Kemuri (Rook)                              2. Amagumo (Regenwolk)       
3. Uta (Lied)                                                     4. Daitouryou (President)    
5. Hakken (Ontdekking)                        6. Sekai (Wereld)
7. Toukyou (Tokyo)                                          8. Karate
9. Fujisan (de berg Fuji)                                 10. Hajimemashite (Aangenaam kennis te maken)

Onderdeel II: Verander de volgende woorden in ひらがな in Romaji.

1. かのじょ (Zij –meisje, niet meervoud-)   2. しょだな (Boekenplank)    
3. にほんご (Japanse taal)                               4. さかな (Vis)      
5. りゅう (Draak)                             6. だいがく (Hogeschool)
7. ひと (Persoon)                                            8. こんにちは (Goedemiddag)
9. あした (Morgen)                                         10. がっこう (School)

Hint: In #8 wordt de は eigenlijk uitgesproken als わ. 

Toepassingen

     ひらがな is het hoofdalfabet en in principe kan alles ermee geschreven worden, vooral woorden niet of normaal niet geschreven in かんじ, behalve leenwoorden. Een perfecte toepassing is het uitschrijven van grammaticale onderdelen, welke uniek zijn in Japan en daarom meestal geen Kanji hebben. かな die vervoegingen tonen worden おくりがな genoemd. かな die gebruikt worden om te tonen hoe かんじ gelezen moeten worden, worden ふりがな of ルビ (Robijn) genoemd. Dit betekend echter niet dat je geen Kanji moet leren, want het gebrek aan Kanji kan een gebrek aan vertrouwen of kunde in je Japanse vaardigheden tonen.

しわ                      Rimpel                               皺 is ingewikkeld en zeldzaam.

は         Vanaf vandaag                    Het partikel は, uitgesproken als わ, betekend "wat betreft". 

わらない – Niet te veranderen (werkwoord, niet als zin – ik verander niet, jij verandert niet, etc)

                          Kanji

Vragen (1):

1. Haal een woordenboek (als je er zelf geen hebt, is de bibliotheek of het internet misschien een idee) en geef in ひらがな aan hoe ze gelezen moeten worden.
顔 (Gezicht)    英語 (Engels)    鳥 (Vogel)    友達 (Vriend)

2. Vind het word dat niet in ひらがな geschreven zou moeten zijn. Spaties zijn ingevoegd om het wat makkelijker te maken.

わたし は けーき を たべました。
Ik heb cake gegeten.

Interpunctie opmerking: Er zijn geen spaties, omdat het gemengde schrift en de grammatica duidelijk maken wat de verschillende woorden zijn. De punt is 。, de komma is 、, en de aanhalingstekens zijn 「」.

ひらがな Schrijfwijze

Oefeningen:

1. Maak flashcards met de ひらがな op de voorkant en de Romaji op de achterkant. 

2. Vind iets in het Japans en kijk of je alle ひらがな kunt lezen!

3. しりとり is een woordspelletjes waarbij het volgende woord start met het eerste geluid van het vorige woord. Probeer het eens.

4. Je kunt eventueel ook de volgende hulpmiddelen gebruiken:

http://www.csus.edu/indiv/s/sheaa/projects/genki/hiragana-timer.html

http://www.realkana.com

カタカナ Katakana

 

カタカナ wordt voornamelijk gebruikt om woorden uit andere talen te schrijven. De klanken zijn NIET anders dan met ひらがな! We zullen meer over het gebruik hiervan leren na ze gezien te hebben.

  ア A イ I ウ U エ E オ O ャ YA
 ュ YU
 ョ YO
 K カ KA キ KI ク KU ケ KE コ KO キャ KYA
 キュ KYU キョ KYO
 S サ SA シ SHI ス SU   セ SE ソ SO シャ SHA
 シュ SHU
 ショ SHO
 T タ TA チ CHI ツ TSU テ TE ト TO チャ CHA
 チュ CHU
 チョ CHO
 N ナ NA ニ NI ヌ NU ネ NE ノ NO ニャ NYA
 ニュ NYU
 ニョ NYO
 H ハ HA ヒ HI フ FU ヘ HE   ホ HO ヒャ HYA
 ヒュ HYU
 ヒョ HYO
 M マ MA ミ MI ム MU メ ME  モ MO ミャ MYA
 ミュ MYU
 ミョ MYO
 Y ヤ YA  ユ YU  ヨ YO


 R ラ RA リ RI ル RU レ RE ロ RO リャ RYA
 リュ RYU
 リョ RYO
 W ワ WA ヰ (W)I *  ヱ (W)E * ヲ (W)O


      ン N'


 G ガ GA ギ GI グ GU ゲ GE ゴ GO ギャ GYA
 ギュ GYU
 ギョ GYO
 Z ザ ZA ジ^ JI ズ^ ZU ゼ ZE ゾ ZO ジャ JA
 ジュ JU
 ジョ JO
 D ダ DA ヂ^ DJI ヅ^ DZU デ DE ド DO ヂャ DJA
 ヂュ DJU
 ヂョ DJO
 B バ BA ビ  BI ブ BU ベ BE ボ BO ビャ BYA
 ビュ BYU
 ビョ BYO
 P パ PA ピ PI プ PU ペ PE ポ PO ピャ PYA
 ピュ PYU
 ピョ PYO

Opmerkingen:

1. ヲ・を wordt alleen gebruikt als []partikel, terwijl ウォ gebruikt wordt in leenwoorden. 

2. Wa kan geschreven worden als ウァ in leenwoorden. 

3. ー geeft een lange klinker aan in leenwoorden .
4. De Sokuon is ッ.
*. ヱ・ゑ en ヰ・ゐ zijn verouderd. Als ze gebruikt worden, worden ze uitgesproken als "e" en "i" respectievelijk. Een voorbeeld is ヱビス, een bierbrouwerij.

Oefening (2)

Onderdeel I: Verander de volgende woorden in Romaji in カタカナ. 

1. Piano                                                          2. Tesuto (Test)
3. Gorufu (Golf)                                              4. Miruku (Melk)
5. Taimingu (Timing)                                                    6. Kamera (Camera)
7. Terebi (TV)                                                               8. Supein (Spanje)
9. Furontogarasu (Voorruit)                                        10. Beddo (Bed)

Opmerking: #9 is een voorbeeld van Engels dat een nieuwe betekenis krijgt in het Japans. 

Onderdeel II: Verander de volgende woorden in カタカナ in Romaji.

1. ロボット (Robot)                              2. アイスクリーム (IJs -met smaakje, niet bevroren water-)
3. スリル (Prikkel)                             4. チーズ (Kaas)
5. システム (Systeem)                       6. ダウンロード (Download)
7. マスコミ (De media)                         8. インターネット (Internet)
9. オレンジジュース (Jus d’Orange)     10. サッカー (Voetbal)

Aanvullende カタカナ voor Buitenlandse Uitdrukkingen

Alhoewel ひらがな normaal gesproken niet wordt gebruikt voor buitenlandse woorden, kunnen dezelfde methodes worden gebruikt. 

Opmerking m.b.t. het leerplan: Bezoek []Extra Katakana om een veel grotere lijst te zien. Vele zijn enkel hypothetisch.

Opmerking m.b.t. uitspraak: Medeklinkers die niet bestaan in het Japans, worden normaal gesproken uitgesproken met benaderingen. De v wordt bijvoorbeeld een b.

モーツァルト
Mozart

ファン
Fan

Oefening (3): Verander de volgende woorden in カタカナ.

1. Kafe (Café)                                                               2. (Y)erusaremu (Jerusalem)
3. Aisutii (IJsthee)                                                        4. Vaajinia (Virginia)
5. Jetto (-straal-Vliegtuig – afgeleid van jet)      6. Shefu (Chef)
7. Kariforunia (Californië)                                  8. Weeruzu (Wales)
9. Chesu (Schaakspel – afgeleid van chess)    10. Finaare (Finale)

    Toepassingen

Nogmaals, Katakana wordt voornamelijk gebruikt om buitenlandse uitdrukkingen en wetenschappelijke termen met ingewikkelde Kanji te schrijven. Aangezien Japans geen woorden heeft die eindigen op een medeklinker of medeklinkerclusters hebben, met de uitzondering van ン, worden klinkers ingevoegd. Daarvoor wordt de u vaak gebruikt, maar de o wordt ingevoegd na t en d. Er zijn uitzonderingen zoals スーツ (pak – kleding, niet drinken o.i.d.) en oudere leenwoorden met i na k zoals ケーキ (cake).

ガールフレンド
Vriendin

ネコ
Kat

ホモ・サピエンス
Homo sapiens

Interpunctie opmerking: ・ is de なかぐろ en scheidt onbekende leenwoorden of verschillende opties.

テーブル
Tafel

コーヒー
Koffie

Opmerking: コーヒー is een ouder leenwoord, dus フィ wordt niet gebruikt.

 インターチェンジ
Uitwisseling

アップルジュース
Appelsap

フェイク
Nep

オーストラリア
Australië

デスクトップ
Desktop   

ノート
Notitie/Opmerking/Aantekening

クッキー
Koekje

カタカナ wordt ook gebruikt om de namen van sommige Japanse bedrijven te schrijven. Ook wordt カタカナ gebruikt om onomatopoeia (geluidseffecten) weer te geven en door auteurs bij wijze van cursivering. Dit wordt ook vaak op billboards gebruikt om bepaalde woorden te benadrukken.

トヨタ                                               ニンテンドウ
Toyota                                          Nintendo

ゴミ                                                メガネ
Vuilnis                                           Bril

Oefening (4): 

              Vertaal (en schrijf uit) de volgende woorden zo goed als je kan in カタカナ. Bedenk welke klanken bestaan in het Japans, die degene in de volgende woorden het dichtst benaderen. Het zijn allemaal leenwoorden in het Japans en worden simpelweg uitgesproken met benaderingen.

1. Wikipedia                                                2. Amerika                                                    
3. Frankrijk                                        4. Mexico                                                                     5. Computer                                      6. Seoul

Vragen (2):

1. De bedrijfsnaam van Mizuho wordt geschreven in ひらがな. Schrijf het toch eens in カタカナ.

2. Zinnen kunnen ook in カタカナ geschreven worden om ze er stijlvoller uit te laten zien. Verander de volgende zin in ひらがな. 

キミダケヲアイシテイル。

3. Wat zou het verschil zijn in schrijfwijze tussen ひらがな en カタカナ bij het woord neko (Kat)? 

 

  ア A イ I ウ U エ E オ O ャ YA
 ュ YU
 ョ YO
 K カ KA キ KI ク KU ケ KE コ KO キャ KYA
 キュ KYU キョ KYO
 S サ SA シ SHI ス SU   セ SE ソ SO シャ SHA
 シュ SHU
 ショ SHO
 T タ TA チ CHI ツ TSU テ TE ト TO チャ CHA
 チュ CHU
 チョ CHO
 N ナ NA ニ NI ヌ NU ネ NE ノ NO ニャ NYA
 ニュ NYU
 ニョ NYO
 H ハ HA ヒ HI フ FU ヘ HE   ホ HO ヒャ HYA
 ヒュ HYU
 ヒョ HYO
 M マ MA ミ MI ム MU メ ME  モ MO ミャ MYA
 ミュ MYU
 ミョ MYO
 Y ヤ YA  ユ YU  ヨ YO


 R ラ RA リ RI ル RU レ RE ロ RO リャ RYA
 リュ RYU
 リョ RYO
 W ワ WA ヰ (W)I *  ヱ (W)E * ヲ (W)O


      ン N'


 G ガ GA ギ GI グ GU ゲ GE ゴ GO ギャ GYA
 ギュ GYU
 ギョ GYO
 Z ザ ZA ジ^ JI ズ^ ZU ゼ ZE ゾ ZO ジャ JA
 ジュ JU
 ジョ JO
 D ダ DA ヂ^ DJI ヅ^ DZU デ DE ド DO ヂャ DJA
 ヂュ DJU
 ヂョ DJO
 B バ BA ビ  BI ブ BU ベ BE ボ BO ビャ BYA
 ビュ BYU
 ビョ BYO
 P パ PA ピ PI プ PU ペ PE ポ PO ピャ PYA
 ピュ PYU
 ピョ PYO
  ア A イ I ウ U エ E オ O ャ YA
 ュ YU
 ョ YO
 K カ KA キ KI ク KU ケ KE コ KO キャ KYA
 キュ KYU キョ KYO
 S サ SA シ SHI ス SU   セ SE ソ SO シャ SHA
 シュ SHU
 ショ SHO
 T タ TA チ CHI ツ TSU テ TE ト TO チャ CHA
 チュ CHU
 チョ CHO
 N ナ NA ニ NI ヌ NU ネ NE ノ NO ニャ NYA
 ニュ NYU
 ニョ NYO
 H ハ HA ヒ HI フ FU ヘ HE   ホ HO ヒャ HYA
 ヒュ HYU
 ヒョ HYO
 M マ MA ミ MI ム MU メ ME  モ MO ミャ MYA
 ミュ MYU
 ミョ MYO
 Y ヤ YA  ユ YU  ヨ YO


 R ラ RA リ RI ル RU レ RE ロ RO リャ RYA
 リュ RYU
 リョ RYO
 W ワ WA ヰ (W)I *  ヱ (W)E * ヲ (W)O


      ン N'


 G ガ GA ギ GI グ GU ゲ GE ゴ GO ギャ GYA
 ギュ GYU
 ギョ GYO
 Z ザ ZA ジ^ JI ズ^ ZU ゼ ZE ゾ ZO ジャ JA
 ジュ JU
 ジョ JO
 D ダ DA ヂ^ DJI ヅ^ DZU デ DE ド DO ヂャ DJA
 ヂュ DJU
 ヂョ DJO
 B バ BA ビ  BI ブ BU ベ BE ボ BO ビャ BYA
 ビュ BYU
 ビョ BYO
 P パ PA ピ PI プ PU ペ PE ポ PO ピャ PYA
 ピュ PYU
 ピョ PYO
  ア A イ I ウ U エ E オ O ャ YA
 ュ YU
 ョ YO
 K カ KA キ KI ク KU ケ KE コ KO キャ KYA
 キュ KYU キョ KYO
 S サ SA シ SHI ス SU   セ SE ソ SO シャ SHA
 シュ SHU
 ショ SHO
 T タ TA チ CHI ツ TSU テ TE ト TO チャ CHA
 チュ CHU
 チョ CHO
 N ナ NA ニ NI ヌ NU ネ NE ノ NO ニャ NYA
 ニュ NYU
 ニョ NYO
 H ハ HA ヒ HI フ FU ヘ HE   ホ HO ヒャ HYA
 ヒュ HYU
 ヒョ HYO
 M マ MA ミ MI ム MU メ ME  モ MO ミャ MYA
 ミュ MYU
 ミョ MYO
 Y ヤ YA  ユ YU  ヨ YO


 R ラ RA リ RI ル RU レ RE ロ RO リャ RYA
 リュ RYU
 リョ RYO
 W ワ WA ヰ (W)I *  ヱ (W)E * ヲ (W)O


      ン N'


 G ガ GA ギ GI グ GU ゲ GE ゴ GO ギャ GYA
 ギュ GYU
 ギョ GYO
 Z ザ ZA ジ^ JI ズ^ ZU ゼ ZE ゾ ZO ジャ JA
 ジュ JU
 ジョ JO
 D ダ DA ヂ^ DJI ヅ^ DZU デ DE ド DO ヂャ DJA
 ヂュ DJU
 ヂョ DJO
 B バ BA ビ  BI ブ BU ベ BE ボ BO ビャ BYA
 ビュ BYU
 ビョ BYO
 P パ PA ピ PI プ PU ペ PE ポ PO ピャ PYA
 ピュ PYU
 ピョ PYO

 Y W V SH J T D CH TS F KW GW
 A   ヴァ      ツァ ファ クァ・クヮ グァ・グヮ
 I  ウィ ヴィ   ティ ディ  ツィ フィ  
 U   ヴ   トゥ ドゥ     
 E イェ ウェ ヴェ シェ ジェ   チェ ツェ フェ  
 O  ウォ ヴォ      ツォ フォ  

カタカナ Schrijfwijze

Pas op met de schrijfwijze van tekens die op elkaar lijken.

Oefeningen: Doe dezelfde dingen die je voor ひらがな deed met カタカナ. Herhaal vaak.

Tip: Oefen met de verschillen tussen シ、ツ、 en ン.

かな Orthografie

Yotsugana 四つ仮名

^: し en す zijn “uitgesproken” als じ en ず. つ en ち  zijn “uitgesproken” als ぢ en づ. つ en ぢ worden echter respectievelijk als ず en じ uitgesproken. Sommige plaatsen gebruiken echter nog steeds de traditionele uitspraken dji en dzu.

     Als tekens fonetisch gebruikt worden, worden づ en ぢ nooit gebruikt. Bijvoorbeeld, bliksem is いなずま (稲妻) alhoewel 妻 wordt gelezen als つま. Ze worden alleen gebruikt als “uitgesproken” elementen van een langer woord of als de “uitgesproken” verdubbeling van een geluid.

 Kanji

 Kana

 Definitie

 鼻血

 はなぢ

 Bloedneus

 指示

 しじ

 Instructie

 縮み

 ちぢみ

 Krimping

 鈴

 すず

 Bel

 続き

 つづき

 Vervolg

Woorden beginnen normaal niet met ぢ of づ, maar sommige wel. Bijvoorbeeld づら (wig). Van alle woorden, aambeien 痔 wordt vaak geschreven als ぢ. ぢ en づ worden normaal gesproken alleen gebruikt in Japanse woorden. Maar, natuurlijk, zijn er enkele zeldzame uitzonderingen.

Vragen (3):

1. Het werkwoord tsuzuru betekend “te spellen”. Hoe zou het gespeld worden in ひらがな?

2. Schrijf de achternaam Suzuki in カタカナ. 

Dubbele medeklinkers

  ッ・っ verdubbeld een medeklinker en wordt voor de betreffende medeklinker geplaatst. Verdubbel nooit een n en m. G, z, d, h, f, b, r, w en y kunnen dubbel gezien worden, maar ze worden eigenlijk alleen gebruikt in leenwoorden of overdreven spellingen. Hoorbare pauzes kunnen ook met een っ aangegeven worden.

Oefening (5):

1. Vind een foute manier om っ te gebruiken. 

バッハ   カッナ         ピッチ      カッフェラッテ 

Lange Klinkers

     De meeste lange klinkers worden geschreven door een klinker te verdubbelen, maar えい kan voor ええ staan in Sino-Japanse woorden en おう kan voor おお staan, behalve aan het einde van een werkwoord of wanneer verschillende leeswijzes van かんじ naast elkaar staan.

           In leenwoorden kunnen lange klinkers aangegeven worden met (ー), wat ook ‘slepen’ aangeeft. Kleine かな--ぁ、ぃ、ぅ、ぇ、ぉ-- kan ook ‘slepen’ aangeven. ー Kan ook worden gerbuikt in woorden als mobiele telefoon, ケータイ. In vertikale tekst, moet ー vertikaal worden geschreven.

 おおきい

Groot

 もう

 Al

 ああ

 Ah

 えいきょう

Invloed

Oefening (6):

1. Spel teepu (Tape), een leenwoord, correct in Kana. 

2. Spel saikyou (Sterkste), een Sino-Japans woord, correct in Kana.

3. Spel omou (Denken), een werkwoord, correct in Kana.

Partikel Spellingswijzes

      Partikels tonen grammacticale verbanden. Hoewel we ze nog niet behandeld hebben, zijn er 2 onregelmatige spellingen.

 1.

 Het []partikel wa wordt geschreven als  in plaats van als わ.

 2.

 Het []partikel e wordt geschreven als  in plaats van als エ・え.

Kana Verdubbeling  []Les 140d other content

Je Naam

なまえ is naam. Japanse namen zijn normaal gesproken in かんじ, maar sommige hebben かな in hun namens. Buitenlandse namen worden fonetisch getranscribeerd in カタカナ met de volgorde van voor- en achternaam gebaseerd op de voorkeur van de taal. Chinese namen kunnen in かんじ gelaten worden en gelezen worden met de []Chinese/ON leeswijze. Het komt vaker voor om ze te Katakaniseren voor de uitspraak.

              Overweeg de klanken die het dichtst bij die van je naam komen. Transcribatie is normaal gesproken gebaseerd op uitspraak, niet op spelling. Er zijn natuurlijk verschillende manieren om je naam in het Japans te vertalen. De extra カタカナ die in deze les getoond worden, komen vaak voor in buitenlandse transcribaties.

セッス
Seth

アウン・サン・スー・チー
Aung San Suu Kyi

イエス・キリスト
Jesus Christ

Opmerking: Komt uit het Portugees.

キム・ソン
Seon Kim

カズオ・イシグロ
Kazuo Ishiguro

Opmerking: カズオ・イシグロ is een bekende  Japans-Engelse schrijver. Zijn naam wordt vaak geschreven in カタカナ in de Westerse volgorde (voornaam-achternaam).

ビル
Bill

ベンヤミン・ネタニヤフ
Benjamin Netanyahfu

フランソワ・フィヨン
François Fillon

バラック・オバマ
Barack Obama

ニコラ・サルコジ
Nicolas Sarkozy

トム
Tom

オースティン
Austin

Opmerking m.b.t. cultuur: -さん na een naam is als mr. of mevr. in het Nederlands. -さま toont meer respect, en -ちゃん is een kindelijke versie van -さん. Gebruik deze niet na je eigen naam. In iets als スミスさんはこちらです waar je naar jezelf refereert in de derde persoon mag het. Maar deze toevoegingen kunnen onbedoelde gevolgen hebben. -さま gebruiken kan bijvoorbeeld onbeleefd zijn als je het tegen een vriend zegt.   

       Titels zoals President だいとうりょう en せんせい komen na iemands achternaam, of voornaam in informele setting. Als je respectvol bent, moet je altijd iemands titel gebruiken.

Oefeningen

1. Probeer je volle naam in カタカナ te schrijven.

2. Zoek een Japanse naam online en schrijf hem uit in ひらがな.

3. Oefen met toevoegingen als -さま in de echte wereld. Als je de president op het nieuws hoort, noem hem オバマだいとうりょう.

4. Als je een huisdier hebt, begin hem/haar ...-ちゃん te noemen.

5. Als je je leraar nog niet niet met zijn/haar achternaam + せんせい aanspreekt, begin daar dan mee (al is het maar in je hoofd).

Basis Uitdrukkingen

 Goedemorgen

 おはようございます

 Goedemiddag

 こんにちは

 Goede avond

 こんばんは

 Goede nacht

 おやすみなさい

 Vaarwel

 さようなら

 Hoe gaat het?

 おげんきですか

 Graag gedaan

 どういたしまして

 Hoe heet je?

 おなまえは?

 Neem me niet 

 kwalijk/sorry

 すみません

 Dank je

 ありがとうございます

 Hallo (telefoon)

 もしもし

 Aangenaam kennis te maken

 はじめまして

 Ja

 はい

 Nee

 いいえ

 

 

Opmerking: In een typische introductie, eindig je met どうぞよろしくおねがいしますte zeggen, wat in principe betekent dat je hoopt in gedachten gehouden te worden voor eventuele hulp in de toekomst.

Exercises:

1. Introduceer jezelf tegenover klasgenoten.

2. Groet mensen met おはようございます, こんにちは, en こんばんは.   

 ---------------------------

Volgende les → 第3課: 漢字 

Sleutels

Oefening (1)

Onderdeel I:

1. けむり 2. あまぐも 3. うた 4. だいとうりょう 5. はっけん 6. せかい 7. とうきょう 8. からて 9. ふじさん 10. はじめまして

Onderdeel II: Als je een andere manier hebt geleerd om dingen om te zetten in Romanji, doe dan gewoon wat je leraar zegt dat je moet doen. Er zijn verschillende goede manieren om Japans te Romaniseren.

1. Kanojo 2. Shodana 3. Nihongo 4. Sakana 5. Ryuu 6. Daigaku 7. Hito 8. Kon'nichi wa
9. Ashita 10. Gakkou

Vragen (1)

1. かお えいご とり ともだち
2. けーき → ケーキ

Oefening (2)

Onderdeel I: 

1. ピアノ 2. テスト 3. ゴルフ 4. ミルク 5. タイミング 6. カメラ 7. テレビ 8. スペイン 9. フロントガラス 10. ベッド

Onderdeel II:

1. Robotto 2. Aisukuriimu 3. Suriru 4. Chiizu 5. Shisutemu 6. Daunroodo 7. Masukomi
8. Intaanetto 9. Orenjijuusu 10. Sakkaa

Oefening (3)

1. カフェ 2. イェルサレム・エルサレム 3. アイスティー 4. ヴァージニア 5. ジェット 6. シェフ 7. カリフォルニア      8. ウェールズ 9. チェス 10. フィナーレ

Oefening (4)

1. ウィキペディア   2. アメリカ            3. フランス            4. メキシコ            5. コンピュータ(ー)  6. ソウル

Vragen (2)

#3 mag vrij antwoord op gegeven worden.

1. ミズホ
2. きみだけをあいしている。
3. ねこ zou normaal gesproken worden gebruikt, maar ネコ zou gebruikt worden in wetenschappelijke situaties.

Vragen (3)

1. つづる 2. スズキ

Oefening (6)

1. テープ 2. さいきょう         3. おもう